Đồng phục áo bếp nhà hàng khách sạn

Mới

Đồng phục bếp, áo bếp, đồng phục áo bếp, quần áo bếp, mũ bếp.

Xem chi tiết

Hotline: 0919.368.862

Thêm thông tin

  • Mã sp : Đồng phục bếp.
  • Mô tả :Thoải mái, tiện dụng
  • hất liệu thích hợp : Kaki Chun, Cotton Lạnh, Kaki
  • Mẫu thật : chưa có.

Đánh giá

Write a review

Đồng phục áo bếp nhà hàng khách sạn

Đồng phục áo bếp nhà hàng khách sạn

Đồng phục bếp, áo bếp, đồng phục áo bếp, quần áo bếp, mũ bếp.

Write a review